Анхааруулга
Энэ хэсэг нь хуулийн дагуу шаардлагатай биш юм зар нь эм, мэдээлэл агуулж байдаг. Энэ хэсгийн мэдээлэл эмчилгээ үйлчилгээнд зориулагдаагүй бөгөөд нийт  хүн амд зориулсан зөвхөн шинжлэх ухааны болон мэдээллийн чанартай болно. Улсад мөрдөгдөж буй хуулиар энэ мэдээлэл эмч, эм зүйч нарт ашиглахад зөвшөөрөгдсөн байна. Та эмч аль эсвэл эм зүйчүү?

Простамед (Prostamed)

Простамед нь Түрүү булчирхайн томрол  болон түрүү булчирхайн өвчлөлийн эмгэг удам зүйн эмчилгээнд зориулагдсан Германы цогц ургамлын гаралтай анагаах ухааны хэрэгсэл бөгөөд илэрхий хурц үрэвслийн эсрэг, өвчин намдаагч үйлчлэлтэй, түрүү булчирхай ба давсаг шээсний замын эрхтэнүүдэд үйлчлэх давхар үйлчлэлтэй бэлдмэл. Нөхөн үржихүйн эрхтэн тогтолцооны ажиллагааг муутгаж бууруулахгүй ба үргүйдлээс сэргийлнэ. Мөн бэлгийн сэрэлд нөлөөлөхгүй. 

Тусгайлан сонгосон стандарт хандуудаас бүрдэх цогц ургамлын найрлага нь Европт хэдийнээ 60 гаруй жилийн турш хэрэглэгдэж байна. Простамед нь түрүү булчирхайн томролын болон түрүү булчирхайн үрэсвлийн цогц эмчилгээг хангадаг. Шээсний зам, давсагны өвчний шинж тэмдэгт нөлөөлдөг эм бэлдмэл буюу эмгэг удам зүйн болон шинж тэмдгийн нарийн эмчилгээг сонгох шаардлага энд байхгүй. Простамед нь финастеридын оронд альфа-адренергик антагонистуудын үйлчлэлийг хүчтэй болгож (залуу эрэгтэйчүүдийн хувьд) өвчтөн тус бүрт хувийн тохирох тунг сонгох боломжийг олгоно. Хулууны бусад бэлдмэлээс ялгаатай нь

Простамед 5,4 дахин их  фитостерол агуулдаг цорын ганц эмчилгээний сорт болох Cucurbita pepo var. Styriaca сортын хулуунаас тусгай патентлагдсан аргаар хандлан гаргаж авсан глобулиныг агуулдаг. 

Хулууны глобулин нь бэлгийн чалх идэвхийг нөхөн сэргээхэд түлхэц өгдөг. Үр дүн болон аюулгүй байдал нь шинжлэх ухааны эрдэм шинжилгээгээр батлагдсан. 

0

Асуулт асуу

To prevent automated spam submissions leave this field empty.