Бидний тухай

Үйл ажиллагаа ба үнэт зүйлс

Альпен Фарм компани  тогтвортой, нийгмийн хариуцлагатай ба хүн амд эмчилгээний болон урьдчилан сэргийлэх шинэ шийдлийг хүргэдэг. Манай компаний явуулж буй үйл ажиллагаа нь дэлхийн сая сая хүн амын амьдралын чанар, эрүүл мэнд болон гоо сайхныг хадгалах, дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн.

 

Альпен Фарм компани нь эрүүл мэндийн болон эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэх байгууллагууд, эмч нар, эм зүйчид ба хэрэглэгчидэд онцгойлон анхаарал тавьдаг  ба дадлага  туршлага  чиглэгдсэн эрдэм шинжилгээ онолын бага хурал, семинар ,мэдлэг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн сургалтуудад онцгой ач холбогдол өгөн оролцдог.

 

Альпен Фарм компани хүн амын эрүүл мэндийн чанарыг  дээшлүүлэхэд зориулагдсан нийгэм эрүүл мэндийн олон хөтөлбөрийг  үүсгэн байгуулж үр дүнд хүрсэн компани  юм. Үүнд:

“Эрүүл хүүхэд нас-эрүүл үндэстэн”

“Шархгүй амьдрал”

“Би онцгой” гэх мэт.

 In the name of health  (“Эрүүл энхийн төлөө” ) Альпен Фарм компани хөдөлгөөн нь бидний бүх үйл ажиллагааг төлөөлөн харуулдаг .

 

Бидний үнэт зүйлс

 

Эм хангамжийн салбарт ажиллаж байгаа хүн бүрийн гол зүйл эцсийн бүлэгт өвчтөн рүү түүний эрүүл мэндэд чиглэгдсэн байдаг.Тиймээс бидний мэргэжил хүн амд хүргэж буй эмийг үр дүнтэй, аюулгүй байлгах нь энэ дэлхийн хүн амыг улам эрүүл, ногоон дэлхийгээ улам сайхан байлгахад чиглэгдэх ёстой.