Хамтрагчид

Бид хамтран ажиллахад нээлттэй

Альпен Фарм групп нь олон улсын компани юм. Дэлхийн олон оронд манай компаний төлөөлөгч нар ажилладаг. Ийм уян хатан зохион байгуулалтын үр дүнд бидний түншлэл хэзээд нээлттэй.

 

in_uk_1.jpg

 

Бидэнтэй хамтран ажиллаад та бүхэн манай бүсүүдэд ажиллаж байгаа хамт олны тусламжийг авах боломжтой. Тухайн бүсэд ажиллаж буй хамт олны тусламж дэмжлэгтэйгээр танай бүтээгдэхүүн  дэлхийн олон  оронд танигдах ба таны гаргаж ирсэн шинэ санаа сэдлүүдийг бизнесийн бүх шатанд дэмжин ажиллана. 

 

Бидний зорилго: Бид эм болон эмийн дайвар бүтээгдэхүүний боломжтой бүхий л хэлбэр дээр хамтран ажиллах сонирхолтой. Бидний гол зорилго өвчтөний хэрэгцээ сэтгэл ханамжид бүрэн нийцүүлэхийн төлөө та  бололцоо, туршлага, баялгийг бүрэн зориулахад оршино. Энэ нь удаан хугацаанд үр дүнтэй хамтран  таатай уур амьсгалыг бүрдүүлж өгдөг. Бие биенээ дэмжин  хамтран ажиллах нь харилцагч  харилцан ашигтай ажиллах таатай нөхцлийг бүрдүүлдэг.

 

in_uk_2.jpg

 

 

Бусад эмийн компаниуд, байгууллага ба эрүүл мэндийн судалгаа явуулдаг албуудтай хамтран ажиллах нь бидний бизнес стратеги хэрэгжих суурь болдог. Хамтран ажиллаж  хамтдаа  хөгжих нь бидний стратеги зорилт юм.

Бидэнтэй нэгдэхийн  давуу тал : Альпен Фарм групптэй нэгдэн ажиллах нь та бүхэнд туршлага хуримтлуулж даяарчлалд хамтран ажиллахад тус болох болно: Жишээ нь.

 

  • Шинэ зах зээл нээх болон хөгжүүлнэ
  • Бизнесийн  чиглэлээ олно
  • Эрүүл мэндийн судалгааны чиглэлд шийдэлд хүрнэ

 

in_uk_3.jpg