Бидний тухай

Альпен Фарм дэлхийд

Альпен фарм групп (Alpen Pharma Groupнь 1997 онд анх эхлэлээ тависан ба  эмийн нийлүүлэлт, сурталчилгаа мөн  үйлдвэрлэл болон  борлуулалт хийдэг олон компаний нэгдэл юм.

 

Alpen Pharma in the world

 

 

Үйл ажиллагааны цар хүрээ нь азийн орнууд, баруун болон зүүн европын орнуудыг хамардаг. Компаний төв байр нь  улсын нийслэл Бернд байрладаг. Альпен Фарм группын бүрэлдэхүүнд ордог компани болгон  өөрийн орны зах зээлд тэргүүлэх байр эзлэдэг ба өөрсдийн харилцагч байгуулагуудад эмийн бэлдмэлийн борлуулалт , сурталчилгаа эмийн бүртгэлийн талууд дээр бүх талын дэмжлэг үзүүлдэг болно.

 

Альпен Фарм группын гол үйл ажиллагааны нэг нь эмийн клиник судалгааг олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн эмийн стандартын GCP түвшинд хийж гүйцэтгэх байдаг.

.