Карьер

Альпен Фарм компанид ажиллана гэдэг бол багаар ажиллах юм. Бид өөрсдийн ажилчиддаа  мэргэжлийн талаан бүхий л туслалцаа  үзүүлэх ба мэргэжил нэгт нөхдөө урагш тэмүүлэн хөгжихөд туслана.