Мэдээллийн төв

Дистрептаза & Дисменорм

6.02.2017

2017 оны 1 сарын 19 өдөр Альпенфармын Монгол дахь салбар Улаанбаатар хотын хамтран ажилладаг  63  эмэгтэйчүүдийн эмчээ  хүлээн авч Дистрептаза, Дисменорм эмийн сургалт хийн туршлага солилцлоо.